0708-750 879 info@golvbiten.se

Djuprengöring av textilmatta 25kr/kvm

Skötsel av textilmattorna är minst lika viktigt som för trägolv, linoleum eller andra golv. Även om smutsen inte syns lika tydligt som på ett hårt golv så finns den där.

Frekvent dammsugning med ett turbomunstycke med roterande borstvalsar rekommenderar vi minst en gång i veckan eller oftare vid hårt trafikerade ytor. Fläckborttagning är viktigt att det görs omgående och gärna i samband med dammsugningen, ju längre en fläck sitter desto svårare blir den att få bort. Vi säljer tvättlappar som är väldigt smidiga för detta ändamål. Se till att ert städbolag sköter detta och använder rätt produkter, finns tyvärr många som slarvar med detta eller använder fel metoder som skadar mattan.

Djuprengöringen ska utföras 1 till 2 gånger om året och när vi gör detta brukar vi även ta de fläckar vi kan få bort. Men djuprengöringen tar framförallt bort grus, tungmetaller och damm som fastnat i mattan. Gruset gör att fibern i mattan slits fortare och gör att mattan inte håller lika länge. Damm och tungmetaller fastnar i mattan vilket är bra då de inte är i luften så man andas in det men när mattan blir mättad åker de upp i luften och vi andas in partiklarna. Därför är det viktigt att man kontinuerligt djuprengör mattorna för en sundare inomhusluft. Med en välskött textilmatta har man mindre mängd partiklar i luften än med hårda golv som parkett eller linoleum.

Vi tar endast 25 kr/kvm för en djuprengöring dock med en minidebitering på 3 500 kr. Behöver ni hjälp med en skötselplan hjälper vi gärna till och lägger upp en sådan och vi kan även konsultera och hjälpa ert städbolag med hur de ska ta hand om textilmattorna.

Kolla gärna på Ogeborgs skötselråd video här nedan, men det gäller inte bara Ogeborgs mattor utan alla textila mattor krävs att de sköts regelbundet för att man ska få ut det bästa från textilmattorna vilket är tystare arbetsmiljö, ombonad exklusiv känsla och inte minst renare inomhusluft!

Kasthall

VÄLKOMMEN TILL KASTHALL

Välkommen till vår värld av design, innovation, hantverk och passion.

Kasthalls produkter handlar om att förvandla ditt golv till äkta design. Våra mattor och textiler är skapade för alla typer av kunder och utrymmen; från vackra bostäder, lyxiga yachter, exotiska hem till snygga kontor, butiker, hotell och det kungliga slottet. För att skapa en matta är flera ingredienser nödvändiga; hög expertis inom hantverket, det finaste naturmaterialet och stor förståelse för design. Vi tar våra mattor och golv  genom varje steg utifrån två vägledande ord: perfektion och passion.

VÅR DESIGN STUDIO

Kasthall Design Studios syfte är att förvandla en kunds vision till en perfekt designlösning. Här skapar du som kund en helt skräddarsydd lösning, oavsett komplexitet, en matta, ett trägolv eller en textil golvlösning som passar just dig. Alla Kasthalls mattor och golv är specialgjorda på beställning, vilket innebär att våra kunder har friheten att välja den storlek, färg och mönster som passar deras önskemål bäst. Kasthall Design Studio är en perfekt mix mellan vår kompetens inom design och produktionsteknisk expertis. Två discipliner som måste sammanstråla för en perfekt, unik och välarbetad slutprodukt

VÅR FABRIK

Sedan 1889 har Kasthalls fabrik i Kinna, genom sitt hantverk skapat unika, innovativa mattor i finaste material. Varje vävd och handtuftad matta tillverkas omsorgsfullt efter beställning. Med vår expertis i hur naturliga material ter sig enskilt eller tillsammans med andra, är varje matta unik. Varje matta genomgår en nogran kvalitetskontroll och får sedan en läderetikett signerad av vävaren eller tuftaren.

Allt vi gör, gör vi med minimal påverkan för vår miljö.

LYXLÄGENHET PÅ MANHATTAN

PROJEKT: Visningslägenhet för DDG, inrett av Future Perfect på Warren 12th i New York.

MATTOR: Kasthall Core, John, Trippel, Goose Eye XL & Roses

MÖBLER: De La Espada/Neri&Hu

FOTOGRAF: Lauren Coleman

Läs mer här

FILIPPA K BUTIKSKONCEPT

OBJEKT: Filippa K i Stockholm, Sverige
MATTA: Heltäckningsmatta Maja
MILJÖ: Detaljhandel

RUGDESIGNER

Det lättåtkomliga och webbaserade designverktyget Rug Designer guidar dig genom processen och ser till att varje matta du skapar kan produceras i vår fabrik i Sverige. Läs mer om Kasthall Design System  HÄR

MEADOW I PORTUGAL

Meadow valdes till De La Espadas lifestyleplåtning i Portugal.

Se mer här

Ogeborg

Det här är Ogeborg

Sedan början av 1960-talet har Ogeborg hjälpt inredare, arkitekter och företag i skapandet av vackra och hållbara kontorsmiljöer på den svenska marknaden. Våra ledord flexibilitet, kvalitet och service genomsyrar hela vår verksamhet i alla dess delar.

Vi älskar det vi gör, är stolta över vår tradition, vårt sortiment och vårt kunnande.
Våra showroom finns i Stockholm och Göteborg.

Välkomna till Ogeborg!

Mattor och textila golvmaterial erbjuder fantastiska möjligheter till färg, form och design!

Vår ambition är att inspirera dig att tänja gränserna för det traditionella och skapa nytt.
Vi skapar gärna nya trender och anpassar sortimentet för att kunna möta ditt behov.

Vi möter dig med nyfikenhet, djup kunskap och praktiska lösningar.
Hos oss blir du omhändertagen och får professionell hjälp oavsett vad din idé går ut på!

Vi höjer ribban!
Om vi fick bestämma skulle alla människor ta ett ännu större ansvar för vår gemensamma natur och den värld vi lämnar efter oss.

Ogeborg är ett Klimatneutralt Företag vilket är vårt sätt att ta miljöarbetet ett steg längre!

Sedan 2007 investerar vi varje år i 3:e-världen-projekt som minskar utsläppen av växthusgaser globalt, vilket motsvarar vår totala miljöpåverkan.

Miljöarbete

All företagsamhet får konsekvenser och belastar miljön i olika grad. Alla varor och tjänster som produceras är uttryck för en värdering av tillvaron. De speglar företagets ansvar för omvärlden. Kvalitet, miljötänkande och omtanke ska gå hand i hand, i alla fall om vi på Ogeborg får bestämma. Under flera år har vi ständigt utvecklat vårt miljötänkande, bland annat genom kvalitetssystem som syftar till att säkra allt från projektering till underhåll av produkterna.

Vårt viktigaste miljömål är idag att maximera livslängden på de produkter vi levererar. Med vårt kvalitetssäkringssystem PST lägger vi särskild energi på områdena installation och underhåll. Bland annat utbildar vi och certifierar golvhantverkare enligt PST kvalitetssäkring. Dessutom erbjuder vi oss att vid större projekt hjälpa till med genomgång och uppstart av det dagliga och periodiska underhållet. Något som ger en ökad livslängd för våra produkter och resulterar i minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Genom vår certifiering enligt ISO 14001 samt vår registrering enligt EMAS visar vi omvärlden att vi i vår verksamhet tar miljöarbetet på allvar. ISO 14001 samt EMAS, som är EU:s miljöstyrningsprogram (Eco Management and Audit Scheme), innehåller en rad stränga krav på miljöanalyser, miljöprogram, miljörevisioner etc. Du kan läsa mer om detta under rubrikerna Miljöledning och Miljöredovisning.

Ogeborg är sedan april 2007 också ett Klimatneutralt företag. Detta innebär att en noggrann klimatrevision görs av hur mycket koldioxid verksamheten orsakar under ett år, samtidigt som den totala mängden minskas genom olika åtgärder, speciellt inom transportområdet där vår största miljöpåverkan sker.
Vi kompenserar sedan för den mängd vi ändå orsakar, genom att investera i koldioxidsänkande och klimatförbättrande projekt i Afrika, Brasilien och Indien.

Miljöledning

Miljöstyrning hela vägen från tillverkning till återvinning.

Ogeborg har som första distributör av textila golv lyckats åstadkomma ett överlappande miljöledningssystem med en egen lokal certifiering enligt ISO 14001. Målet är att arbeta med en helhetssyn på kvalitet och miljö. Strävan är att skapa långsiktigt hållbara arbetsmiljöer där produktens miljö- och arbetsmiljöpåverkan beaktas i varje skede.

Livscykel-Miljostyrning

1. Tillverkning
– Miljöledningssystem enligt EMAS
– Screening av produkter avseende allergener m.m.

2. Transport
– Samordning av transporter
– Kvalitetsövervakning
– Miljödata från speditör
– Reparegistret beträffande emballage

3. Leverantörsbedömning
– Leverantörsbedömningar görs enligt ISO 14001 systemet
– Endast Leverantörer inom EU

4. Projektering
– Checklistor
– Rådgivning
– Hur förenklas städningen?
– Entrézoner
– Utbildning och certifiering av projektledare och arkitekter i form av PST Grön

5. Installation
– Stickprovskontroller
– Tydliga läggningsinstruktioner
– Kemikaliebedömning
– Lågemitterande limmer och primers
– Ecofix installationssystem
– Utbildning och certifiering av golvläggare i tre nivåer: PST Guld, PST Silver och PST Brons

6. Städgenomgång
– Säkring av städmetoder tillsammans med städbolag
– Städkonsulenter på plats
– Tydliga skötselråd

7. Brukandeskede / Underhåll
– Stickprovskontroller
– Fläckservetter
– Maskinell städning
– INSTA 800
– Utbildning och certifiering av städpersonal i form av PST Blå

8. Återvinning
– I dagsläget arbetar vi enligt steg 1 och 4 i EU:s avfallshierarki, där materialet energiåtervinns vid förbränning. Utredning avseende ytterligare förbättrad hantering av restprodukter pågår.

Miljöpolicy

Ogeborg AB:s bidrag till en bättre global miljö är att ständigt minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar inom de områden vi kan påverka.

Golvmaterial, arbetsmetoder och transporter väljs och hanteras därför så att de har minsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livscykel. Detta sker genom ledning av verksamheten mot miljöanpassade golv, samverkan med kunder och leverantörer, samt administrativa rutiner som leder till minskad resursförbrukning.

Vår verksamhet följer alla lagar och föreskrifter inom de områden där Ogeborg AB har en miljöpåverkan.

Miljöredovisning

Många företag väljer att enbart miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 men Ogeborg är sedan år 2000 även registrerat enligt EMAS som är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisonsordning (European Management and Audit Scheme).

EMAS baseras på ISO 14001 och kan ses som ett kommunikationsverktyg för företagets miljöarbete. Det startades 1995 och då främst för tillverkningsindustrin. Grannar, kunder och andra intresserade skulle informeras om verksamheten i fabrikerna och vilket miljöarbete som bedrevs. År 2001 reviderades förordningen som styr EMAS (nr 761/2001) så att alla typer av företag och organisationer kan vara med (i Sverige hade vi redan en försöksverksamhet som gjorde detta möjligt sedan tidigare). Mer information om EMAS hittar du via våra Miljölänkar.

EMAS styrka är kravet på öppenhet. Varje år måste vi ta fram en offentlig miljöredovisning, som ska godkännas av våra externa miljörevisorer på SEMKO-DEKRA, där vi utvärderar och rapporterar om vårt miljöarbete samt beskriver hur vi arbetar med ständig förbättring.

Vår senaste Miljöredovisning hittar du under dokumentation.

Miljölänkar

Här hittar du en rad länkar till olika webbplatser med anknytning till Miljö och Ogeborgs miljöarbete.

www.klimatneutral.se
Ogeborg är ett Klimatneutralt företag

www.emas.se
EMAS officiella hemsida

www.miljostyrning.se
Miljöstyrningsrådet sköter EMAS i Sverige

www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket

www.algore.com

www.wecansolveit.org
Miljölänkar om klimatförändringar och växthuseffekten

www.thesouthpolegroup.com
South Pole Group ansvarar för beräkningen av våra utsläpp av koldioxid, och administrerar våra kompensationsprojekt.

“The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been.” (Henry Kissinger)

Tarkett-Desso