0708-750 879 info@golvbiten.se

Används framför allt i industrilokaler eller företagslokaler men har blivit allt mer vanligt även i privata miljöer. Dess fördelar är det starka slitskiktet samt att det dämpar en del när man går på det vilket förebygger slitageskador i rygg och ben. Ett bra val för ytor där man går och står mycket varje dag.

Går även att lägga med uppvik men det är tidskrävande och man får då även räkna med ett högre installationskostnad.

Pris från ca 350 kr/kvm till ca 800 kr/kvm exkl. moms.

Gummi – ett fascinerande material

Gummi har flera utmärkande kvalitetsegenskaper,bland annat förmågan att med sin elasticitet klara stora påfrestningar. Därför används gummi till produkter som det ställs mycket höga kvalitetskrav på, till exempel bildäck, babynappar eller specialtätningar inom industrin. Gummit får sina elastiska egenskaper under bearbetningsprocessen. Vid vulkaniseringen omvandlas rågummit från en klibbig och formbar massa till ett formstabilt och elastiskt material som återtar sin ursprungliga form.

Maximal slitstyrka och livslängd

nora golvbeläggningar är otroligt tåliga och slitstarka. Deras extremt långa livslängd ligger långt över genomsnittet för andra elastiska golvbeläggningar. Just därför används gummigolv även på så högtrafikerade områden som t.ex. flygplatser. En lång livslängd betyder också att golvet är resursskonande eftersom det relativt sällan behöver renoveras eller rivas ut.

Enkel rengöring och skötsel

Den extremt täta och släta ytan på nora gummigolv i kombination med den speciella ytbehandlingen«nora cleanguard», möjliggör en kostnadsbesparande rengöring utan efterföljande behandling. Dessa fördelar har även på lång sikt en positiv effekt på kostnaderna för nora golvbeläggningar

Bekvämt och säkert

nora golvbeläggningar har bra halkegenskaper och förblir varaktigt elastiska. Hög gångkomfort i kombination med bra stegljudsdämpning gör dessutom att de uppnår toppvärden på 20 dB. Golven är beständiga mot cigarettglöd, klassas som brandsäkra och innehåller varken PVC, mjukgörare (ftalater) eller halogener (t.ex. klor). I händelse av brand frigörs därför inget klorväte som i sin tur kan orsaka frätningar på andningsorganen och bilda saltsyra tillsammans med släckvatten.I nora golvbeläggningar uppstår ingen emission av ämnen i hälsofarliga koncentrationer. Därför rekommenderas dessa golv även i utrymmen där barn kommer i direkt kontakt med golvet.

Tekniska specialkrav

  • Elektrostatiskt avledande “ed“ (dissipative flooring)
  • Elektrostatiskt ledande “ec“ (conductive flooring)
  • Lämpliga i utrymmen för trucktrafik
  • Extremt slagtåliga
  • Extremt brandsäkra
  • Brandtoxikologisk lämplighet (DIN 53 436)
  • Beständigt mot de flesta oljor och fetter

Miljöanpassade lösningar

är ett självklart företagsmål och omsätts i praktiken sedan årtionden tillbaka. Det gäller alltifrån valet av råmaterial via utveckling, produktion och användning till återvinning och slutligt omhändertagande.