0708-750 879 info@golvbiten.se

Kasthall

VÄLKOMMEN TILL KASTHALL

Välkommen till vår värld av design, innovation, hantverk och passion.

Kasthalls produkter handlar om att förvandla ditt golv till äkta design. Våra mattor och textiler är skapade för alla typer av kunder och utrymmen; från vackra bostäder, lyxiga yachter, exotiska hem till snygga kontor, butiker, hotell och det kungliga slottet. För att skapa en matta är flera ingredienser nödvändiga; hög expertis inom hantverket, det finaste naturmaterialet och stor förståelse för design. Vi tar våra mattor och golv  genom varje steg utifrån två vägledande ord: perfektion och passion.

VÅR DESIGN STUDIO

Kasthall Design Studios syfte är att förvandla en kunds vision till en perfekt designlösning. Här skapar du som kund en helt skräddarsydd lösning, oavsett komplexitet, en matta, ett trägolv eller en textil golvlösning som passar just dig. Alla Kasthalls mattor och golv är specialgjorda på beställning, vilket innebär att våra kunder har friheten att välja den storlek, färg och mönster som passar deras önskemål bäst. Kasthall Design Studio är en perfekt mix mellan vår kompetens inom design och produktionsteknisk expertis. Två discipliner som måste sammanstråla för en perfekt, unik och välarbetad slutprodukt

VÅR FABRIK

Sedan 1889 har Kasthalls fabrik i Kinna, genom sitt hantverk skapat unika, innovativa mattor i finaste material. Varje vävd och handtuftad matta tillverkas omsorgsfullt efter beställning. Med vår expertis i hur naturliga material ter sig enskilt eller tillsammans med andra, är varje matta unik. Varje matta genomgår en nogran kvalitetskontroll och får sedan en läderetikett signerad av vävaren eller tuftaren.

Allt vi gör, gör vi med minimal påverkan för vår miljö.

LYXLÄGENHET PÅ MANHATTAN

PROJEKT: Visningslägenhet för DDG, inrett av Future Perfect på Warren 12th i New York.

MATTOR: Kasthall Core, John, Trippel, Goose Eye XL & Roses

MÖBLER: De La Espada/Neri&Hu

FOTOGRAF: Lauren Coleman

Läs mer här

FILIPPA K BUTIKSKONCEPT

OBJEKT: Filippa K i Stockholm, Sverige
MATTA: Heltäckningsmatta Maja
MILJÖ: Detaljhandel

RUGDESIGNER

Det lättåtkomliga och webbaserade designverktyget Rug Designer guidar dig genom processen och ser till att varje matta du skapar kan produceras i vår fabrik i Sverige. Läs mer om Kasthall Design System  HÄR

MEADOW I PORTUGAL

Meadow valdes till De La Espadas lifestyleplåtning i Portugal.

Se mer här

Ogeborg

Det här är Ogeborg

Sedan början av 1960-talet har Ogeborg hjälpt inredare, arkitekter och företag i skapandet av vackra och hållbara kontorsmiljöer på den svenska marknaden. Våra ledord flexibilitet, kvalitet och service genomsyrar hela vår verksamhet i alla dess delar.

Vi älskar det vi gör, är stolta över vår tradition, vårt sortiment och vårt kunnande.
Våra showroom finns i Stockholm och Göteborg.

Välkomna till Ogeborg!

Mattor och textila golvmaterial erbjuder fantastiska möjligheter till färg, form och design!

Vår ambition är att inspirera dig att tänja gränserna för det traditionella och skapa nytt.
Vi skapar gärna nya trender och anpassar sortimentet för att kunna möta ditt behov.

Vi möter dig med nyfikenhet, djup kunskap och praktiska lösningar.
Hos oss blir du omhändertagen och får professionell hjälp oavsett vad din idé går ut på!

Vi höjer ribban!
Om vi fick bestämma skulle alla människor ta ett ännu större ansvar för vår gemensamma natur och den värld vi lämnar efter oss.

Ogeborg är ett Klimatneutralt Företag vilket är vårt sätt att ta miljöarbetet ett steg längre!

Sedan 2007 investerar vi varje år i 3:e-världen-projekt som minskar utsläppen av växthusgaser globalt, vilket motsvarar vår totala miljöpåverkan.

Miljöarbete

All företagsamhet får konsekvenser och belastar miljön i olika grad. Alla varor och tjänster som produceras är uttryck för en värdering av tillvaron. De speglar företagets ansvar för omvärlden. Kvalitet, miljötänkande och omtanke ska gå hand i hand, i alla fall om vi på Ogeborg får bestämma. Under flera år har vi ständigt utvecklat vårt miljötänkande, bland annat genom kvalitetssystem som syftar till att säkra allt från projektering till underhåll av produkterna.

Vårt viktigaste miljömål är idag att maximera livslängden på de produkter vi levererar. Med vårt kvalitetssäkringssystem PST lägger vi särskild energi på områdena installation och underhåll. Bland annat utbildar vi och certifierar golvhantverkare enligt PST kvalitetssäkring. Dessutom erbjuder vi oss att vid större projekt hjälpa till med genomgång och uppstart av det dagliga och periodiska underhållet. Något som ger en ökad livslängd för våra produkter och resulterar i minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Genom vår certifiering enligt ISO 14001 samt vår registrering enligt EMAS visar vi omvärlden att vi i vår verksamhet tar miljöarbetet på allvar. ISO 14001 samt EMAS, som är EU:s miljöstyrningsprogram (Eco Management and Audit Scheme), innehåller en rad stränga krav på miljöanalyser, miljöprogram, miljörevisioner etc. Du kan läsa mer om detta under rubrikerna Miljöledning och Miljöredovisning.

Ogeborg är sedan april 2007 också ett Klimatneutralt företag. Detta innebär att en noggrann klimatrevision görs av hur mycket koldioxid verksamheten orsakar under ett år, samtidigt som den totala mängden minskas genom olika åtgärder, speciellt inom transportområdet där vår största miljöpåverkan sker.
Vi kompenserar sedan för den mängd vi ändå orsakar, genom att investera i koldioxidsänkande och klimatförbättrande projekt i Afrika, Brasilien och Indien.

Miljöledning

Miljöstyrning hela vägen från tillverkning till återvinning.

Ogeborg har som första distributör av textila golv lyckats åstadkomma ett överlappande miljöledningssystem med en egen lokal certifiering enligt ISO 14001. Målet är att arbeta med en helhetssyn på kvalitet och miljö. Strävan är att skapa långsiktigt hållbara arbetsmiljöer där produktens miljö- och arbetsmiljöpåverkan beaktas i varje skede.

Livscykel-Miljostyrning

1. Tillverkning
– Miljöledningssystem enligt EMAS
– Screening av produkter avseende allergener m.m.

2. Transport
– Samordning av transporter
– Kvalitetsövervakning
– Miljödata från speditör
– Reparegistret beträffande emballage

3. Leverantörsbedömning
– Leverantörsbedömningar görs enligt ISO 14001 systemet
– Endast Leverantörer inom EU

4. Projektering
– Checklistor
– Rådgivning
– Hur förenklas städningen?
– Entrézoner
– Utbildning och certifiering av projektledare och arkitekter i form av PST Grön

5. Installation
– Stickprovskontroller
– Tydliga läggningsinstruktioner
– Kemikaliebedömning
– Lågemitterande limmer och primers
– Ecofix installationssystem
– Utbildning och certifiering av golvläggare i tre nivåer: PST Guld, PST Silver och PST Brons

6. Städgenomgång
– Säkring av städmetoder tillsammans med städbolag
– Städkonsulenter på plats
– Tydliga skötselråd

7. Brukandeskede / Underhåll
– Stickprovskontroller
– Fläckservetter
– Maskinell städning
– INSTA 800
– Utbildning och certifiering av städpersonal i form av PST Blå

8. Återvinning
– I dagsläget arbetar vi enligt steg 1 och 4 i EU:s avfallshierarki, där materialet energiåtervinns vid förbränning. Utredning avseende ytterligare förbättrad hantering av restprodukter pågår.

Miljöpolicy

Ogeborg AB:s bidrag till en bättre global miljö är att ständigt minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar inom de områden vi kan påverka.

Golvmaterial, arbetsmetoder och transporter väljs och hanteras därför så att de har minsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livscykel. Detta sker genom ledning av verksamheten mot miljöanpassade golv, samverkan med kunder och leverantörer, samt administrativa rutiner som leder till minskad resursförbrukning.

Vår verksamhet följer alla lagar och föreskrifter inom de områden där Ogeborg AB har en miljöpåverkan.

Miljöredovisning

Många företag väljer att enbart miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 men Ogeborg är sedan år 2000 även registrerat enligt EMAS som är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisonsordning (European Management and Audit Scheme).

EMAS baseras på ISO 14001 och kan ses som ett kommunikationsverktyg för företagets miljöarbete. Det startades 1995 och då främst för tillverkningsindustrin. Grannar, kunder och andra intresserade skulle informeras om verksamheten i fabrikerna och vilket miljöarbete som bedrevs. År 2001 reviderades förordningen som styr EMAS (nr 761/2001) så att alla typer av företag och organisationer kan vara med (i Sverige hade vi redan en försöksverksamhet som gjorde detta möjligt sedan tidigare). Mer information om EMAS hittar du via våra Miljölänkar.

EMAS styrka är kravet på öppenhet. Varje år måste vi ta fram en offentlig miljöredovisning, som ska godkännas av våra externa miljörevisorer på SEMKO-DEKRA, där vi utvärderar och rapporterar om vårt miljöarbete samt beskriver hur vi arbetar med ständig förbättring.

Vår senaste Miljöredovisning hittar du under dokumentation.

Miljölänkar

Här hittar du en rad länkar till olika webbplatser med anknytning till Miljö och Ogeborgs miljöarbete.

www.klimatneutral.se
Ogeborg är ett Klimatneutralt företag

www.emas.se
EMAS officiella hemsida

www.miljostyrning.se
Miljöstyrningsrådet sköter EMAS i Sverige

www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket

www.algore.com

www.wecansolveit.org
Miljölänkar om klimatförändringar och växthuseffekten

www.thesouthpolegroup.com
South Pole Group ansvarar för beräkningen av våra utsläpp av koldioxid, och administrerar våra kompensationsprojekt.

”The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been.” (Henry Kissinger)

Tarkett-Desso

Nora

Nora

GOLV SOM PASSAR IN I DIN VÄRLD

Över 65 år har nora® golvbeläggningar uppfyllt de unika krav som ställs på installationer i fastigheter runt om i världen. Våra golvsystem är både ergonomiska, ljudabsorberande, smuts- och halktåliga och lämpar sig därför väldigt väl föralla de utmaningar du dagligen möter i din arbetsmiljö. Eftersom nora® golvbeläggningar är så slitstarka kan du vara säker på att installationen håller sig snygg i flera decennier
framöver. Skapa en inomhusmiljö som är komfortablare, säkrare och tystare för varje steg. Våra golvsystem är gjorda för din värld.

Två produktlinjer – otaliga möjligheter

norament är klassikern bland våra golvbeläggningar. De fyrkantiga plattorna finns förutom med de karakteristiska runda pastillerna även i ett flertal designer med hamrad, mönstrad eller reliefstruktur yta. noraplan erbjuder nästan obegränsade möjligheter inom rumsdesign tack vare mångfalden av mönster samordnade färgpaletter. norament trappbeläggning samt en mängd olika tillbehör för de båda produkttyperna kompletterar sortimentet.

Dessutom erbjuder nora möjligheten att integrera designelement såsom logotyper, mönster och färger i intarsia. Detta skapar möjligheter för designade orienteringssystem exempelvis med markerade leder och mötesplatser. Detta kan skapa en helt individuell rumsgestaltning när så önskas. norament och noraplan golvbeläggningar en perfekt kombination av design, funktion, kvalitet och miljöanpassning.