Mattläggning på Crestcoms kontor, textilplattor Essence 9503 inlagda i schackrutigt mönster.